www.BangkokDentalHospital.com " รากเทียม Straumann SLActive,รากเทียมเอสแอลเอแอคทีฟ,รากเทียมสตรอแมน,รากเทียมสตรอแมนเอสแอลเอแอคทีฟ"

Bangkok Dental Hospital "รากเทียม Straumann SLActive"

ศูนย์ทันตกรรม เกี่ยวกับเรา
บริการทันตกรรม บริการทันตกรรม
เทคโนโลยีทันตกรรม เทคโนโลยีทันตกรรม
รายชื่อหมอฟัน ทำเนียบทันตแพทย์
คลินิคทันตกรรท แกลลอรี่
คลินิคทันตกรรท ที่ตั้ง
ติดต่อคลินิคทันตกรรท ติดต่อเรา
dental price & dental duration ราคาและโปรโมชั่น
dental makeover DENTAL MAKEOVER
before dental treatment and after dental treatment BEFORE & AFTER
dental testimonials TESTIMONIALS
dental news ข่าวทันตกรรม
why's thonglor OUR WARRANTY
   
  รากเทียม NobelActive NobelActive™
  รากเทียม NobelPerfect NobelPerfect™
  รากฟันเทียม NobelDirect NobelDirect®
  ศูนย์ทันตกรรมรากฟันเทียม Zygoma ศูนย์ทันตกรรมรากเทียม Zygoma
  ศูนย์ทันตกรรมรากเทียม Teeth-in-an-Hour Teeth-in-an-Hour™
  คลินิกรากฟันเทียม All-on-4 All-on-4
  คลินิกรากเทียม NobelReplace Groovy NobelReplace™ Groovy
  ทันตกรรมรากฟันเทียม NobelSpeedy NobelSpeedy™
  ทันตกรรมรากเทียม Nobel Shorty NobelSpeedy™ Shorty
  ปลูกรากฟันเทียม Branemark Brånemark®
  ปลูกรากเทียม NobelReplace Taper NobelReplace®Taper
  ใส่รากฟันเทียม Astra Tech จาก OsseoSpeed Astra Tech OsseoSpeed™
  ใส่รากเทียม Straumann SLActive Straumann SLActive
  ฝังรากฟันเทียม Straumann ITI Straumann ITI
  ฝังรากเทียม Zimmer Zimmer
  รากฟันเทียมพร้อมครอบฟันใช้งานได้ทันที Immediate Implants

รากเทียมสตรอแมน เอสแอลเอแอคทีฟ Straumann SLActive

รากเทียมสตรอแมน เอสแอลเอแอคทีฟ (รากเทียม Straumann SLActive) เป็นอีกหนึ่งระดับของการพัฒนาเทคโนโลยีของรากเทียมยุคใหม่ ที่เปิดตัวใหม่ในงานประชุมทางวิทยาศาสตร์ประจำปีของภูมิภาคยุโรป ครั้งที่ 14 เรื่องการยึดตัวของกระดูกกับรากเทียม (Annual Scientific Congress of the European Association for osteointegration ,EAO) ณ เมืองมิวนิก เยอรมนี เดือนพฤศจิกายน 2548

รากเทียม Straumann SLActive นี้เป็นผลิตภัณฑ์ทางวิชาการยุคใหม่ ที่มีการพัฒนาพื้นผิวของรากเทียมจนมีคุณสมบัติพิเศษ สามารถกระตุ้นการยึดตัวของเซลล์กระดูกกับรากเทียมได้เร็ว ช่วยลดระยะเวลาการยึดติดของกระดูกจาก 6-8 สัปดาห์เป็น 3-4 สัปดาห์

ข้อดี
  • ลดอัตราการหลุดหรือสูญเสียรากเทียม มากถึง 60%
  • สามารถทำครอบฟันบนรากเทียมได้ทันทีหลังการผ่าตัด (Immediate loading) หรือหลังการผ่าตัดภายใน 4 สัปดาห์ (Early loading) โดยที่ยังมีอัตราการยึดอยู่ของรากเทียม (Survival rate) สูงถึง 98%
  • กระตุ้นการยึดติดของเซลล์กระดูก เพิ่มปริมาตรของเซลล์กระดูก เร่งการเจริญ (mature) ของเซลล์กระดูก
  • เพิ่มความมั่นคงของรากเทียมในช่วงแรกหลังการฝังอย่างมีนัยสำคัญ เพิ่มอัตราความเร็วของการสร้างตัวของเซลล์กระดูกบนผิวของรากเทียม (Osteointegration)

รากฟันเทียม Straumann SLActive รากเทียมสตรอแมนเอสแอลเอแอคทีฟ
นวัตกรรมบนผิวของรากเทียม

หลังจากที่ผิวรากเทียมแบบเอสแอลเอถูกนำมาใช้ไม่นาน ก็กลายเป็นที่นิยมอย่างแพร่หลายและเป็นแบบอย่างมาตรฐาน (Standard gold) ในการพัฒนาพื้นผิวของรากเทียมในระบบอื่นๆให้ได้เท่าเทียม เนื่องจากผิวรากเทียมชนิดนี้สามารถกระตุ้นโครงสร้างต่างๆ ที่จะพัฒนาไปเป็นกระดูกยึดรากเทียมทั้งในระดับจุลภาคและมหัพภาค สร้างตัวและพัฒนาได้เร็วขึ้น รากเทียมชนิดเอสแอลเอนี้สามารถลดระยะเวลาการยึดติดของกระดูกกับรากเทียมลง จาก 12 สัปดาห์ (จากผิวแบบทีพีเอส, TPS ที่ใช้ในอดีต) เหลือเพียง 6-8 สัปดาห์

แต่ทว่าผิวของรากเทียมแบบ "เอสแอลเอแอคทีฟ" ยุคใหม่นี้ เป็นการพัฒนาขึ้นไปอีกระดับ เพราะรากเทียมชนิดใหม่นี้สามารถลดระยะเวลาการยึดติดของกระดูกกับผิวรากเทียมได้เร็วกว่าแบบเอสแอลเอ จนเหลือเพียง 3-4 สัปดาห์

พื้นผิวรากเทียม Straumann SLActice พื้นผิวรากฟันเทียม Straumann SLActice พื้นผิวรากเทียมสตรอแมนเอสแอลเอแอคทีฟ

ผิวแบบใหม่ล่าสุดของรากเทียมสตรอแมน Straumann

ผิวแบบเอสแอลเอแอคทีฟนี้ ช่วยเพิ่มความแข็งแรงของการยึดติดและความมั่นคงของรากเทียม ตั้งแต่ในช่วงแรกของการฝังรากเทียม เมื่อรากเทียมสามารถยึดติดแน่นได้แม้แต่ในช่วงแรก จึงทำให้สามารถคาดคะเนผลการรักษาได้ง่ายขึ้น

SLActive (S-L-Active)

SLA®

+

Active
ลักษณะทางกายวิภาคของพื้นผิวรากเทียมชนิดเอสแอลเอ ได้รับการพิสูจน์ทางวิทยาศาศตร์แล้วว่า มีคณสมบัติพิเศษ ในการกระตุ้นการยึดติดของเซลกระดูกได้อย่างดี จนเป็นแบบอย่างมาตรฐาน

ลักษณะทางกายวิภาคของพื้นผิวรากเทียมชนิดเอสแอลเอแบบเดิม แต่เคลือบด้วยสารเคมีชนิดพิเศษ ที่ช่วยกระตุ้นให้เกิดการสร้างตัวของเซลล์กระดูก บนผิวของรากเทียม (Osteointegration) ได้เร็วขึ้น

พื้นผิวรากเทียมทั่วไปพื้นผิวรากเทียมชนิดเอสแอลเอ slactive

ความแตกต่างที่พิเศษของผิวเอสแอลเอแอคทีฟ SLActive

1. ไฮโดรฟิลิซิตี้ (Hydrophilicity) หรือ การชอบความชื้น แม้แต่เลือดที่เข้มข้นก็ สามารถซึมเข้าไปเคลือบก้นของแอ่งที่ลึกที่สุดบนผิวของรากเทียมได้

2. เคมิคอล แอคทิวิตี้ (Chemical activity) หรือ การมีปฏิกิริยาทางเคมี คือผิวของรากเทียม สามรถดึงดูดเม็ดเลือดและเซลล์โปรตีน ให้แทรกผ่านรูพรุนระดับจุลภาค (Micropores) บนผิวของรากเทียมได้ และเกิดการการสร้างตัวของเซลล์กระดูกบนผิวของรากเทียม (Osteointegration) ได้เร็วขึ้น

พื้นผิว รากฟันเทียม Straumann SLActice ผิว SLA® ที่ดียิ่งกว่า

กายวิภาคของผิว SLA? ได้รับการพิสูจน์จนเป็นที่ยอมรับว่ามีคุณสมบัติที่เหนือกว่า

คุณสมบัติไฮโดรฟิลิซิตี้ (ชอบน้ำ) ช่วยเหนี่ยวนำให้เลือดและสารต่างๆในเลือดมาเคลือบผิวรากเทียมได้ดี

ปฏิกิริยาทางเคมีที่สูงบริเวณผิวของรากเทียม ช่วยเร่งการสร้างและยึดตัวของเซลล์กระดูกStraumann SLActive,รากเทียม Straumann SLActive,รากเทียมเอสแอลเอแอคทีฟ,รากเทียมสตรอแมน,รากเทียมสตรอแมนเอสแอลเอแอคทีฟ
Copyright© 2006 Bangkokdentalhospital.com , e-mail : dentist@bangkokdentalhospital.com

ทันตกรรมจัดฟัน ll ทันตกรรมรากเทียม ll ศัลยศาสตร์ช่องปาก ll ทันตกรรมตกแต่ง ll ทันตกรรมประดิษฐ์ ll ฟอกสีฟัน
ทันตกรรมบูรณะ ll ทันตกรรมเด็ก ll ปริทันตวิทยา ll ทันตกรรมบดเคี้ยว ll รักษารากฟัน ll sedation dentistry
ทันตแพทย์จัดฟัน ll ทันตแพทย์รากเทียม ll ทันตแพทย์ศัลยกรรม ll ทันตแพทย์ตกแต่ง ll ทันตแพทย์ประดิษฐ์ ll ทันตแพทย์เด็ก
ทันตแพทย์บูรณะฟัน ll ทันตแพทย์โรคเหงือก ll ทันตแพทย์บดเคี้ยว ll ทันตแพทย์รักษารากฟัน ll ทันตแพทย์ทั่วไป
ราคาและโปรโมชั่น ll dental makeover ll before & after ll testimonials ll news
เกี่ยวกับเรา ll บริการ ll เทคโนโลยี ll ทันตแพทย์ ll แกลลอรี่ ll สถานที่ตั้ง ll ติดต่อเรา ll หน้าแรก ll site map ll links