www.BangkokDentalHospital.com "รักษารากฟัน,ทันตกรรมรักษารากฟัน,รักษาคลองรากฟัน,ศูนย์ทันตกรรมรักษารากฟัน,ทันตแพทย์รักษารากฟัน"

Bangkok Dental Hospital"Endodontics or Root Canal Treatment"

ศูนย์ทันตกรรม เกี่ยวกับเรา
บริการทันตกรรม บริการทันตกรรม
เทคโนโลยีทันตกรรม เทคโนโลยีทันตกรรม
รายชื่อหมอฟัน ทำเนียบทันตแพทย์
คลินิคทันตกรรท แกลลอรี่
คลินิคทันตกรรท ที่ตั้ง
ติดต่อคลินิคทันตกรรท ติดต่อเรา
dental price & dental duration ราคาและโปรโมชั่น
dental makeover DENTAL MAKEOVER
before dental treatment and after dental treatment BEFORE & AFTER
dental testimonials TESTIMONIALS
dental news ข่าวทันตกรรม
why's thonglor OUR WARRANTY
   
การรักษารากฟัน (Endodontics / root canal treatment) การรักษารากฟันเป็นการรักษาที่ละเอียดอ่อน ที่ต้องอาศัยความชำนาญและความเชี่ยวชาญของทันตแพทย์เฉพาะทางในการรักษา (ทันตแพทย์รักษารากฟัน) เพราะการรักษานี้เกี่ยวข้องกับการทำงานในพื้นที่จำกัดเล็กๆข้างในตัวฟัน ที่แกนฟันของเรามีช่องที่ประกอบไปด้วยเส้นเลือดและเส้นประสาเล็กๆมากมายมาเลี้ยงฟัน เนื้อเยื่อที่มีชีวิตเหล่านี้เรียกโดยรวมว่า “เนื้อเยื่อโพรงฟัน” (Dental pulp) และช่องที่เป็นที่อยู่ของเนื้อเยื่อโพรงฟันนั้นเรียกว่า “คลองรากฟัน” (Root canals) จำนวนของคลองรากฟันในฟันแต่ละซี่นั้นแตกต่างกันไปโดยจะมีจำนวนมากขึ้นฟันหลัง ฟันหน้าโดยทั่วไปมักมีเพียง 1 คลองรากฟัน ในขณะที่ฟันกรามหลังมีมากกว่า 3 คลองรากฟัน

รักษารากฟัน, รักษาคลองรากฟัน

ในคลองรากฟันมีเนื้อเยื่อโพรงฟันอยู่และในเนื้อเยื่อโพรงฟันนี้ประกอบไปด้วย เส้นประสาท เส้นเลือดดำ เส้นเลือดแดง ท่อน้าเหลืองฝอย และเนื้อเยื่อเกี่ยวพัน เนื้อเยื่อโพรงฟันนี้สามารถต่อสู้กับเชื้อโรคและต้านทานการอักเสบที่ไม่รุนแรงได้ แต่เมื่อการอักเสบหรือการติดเชื้อรุนแรงขึ้น เช่น กรณีที่ฟันผุลึกมาก ฟันถูกกระแทกแรงๆจากอุบัติเหตุ ฟันที่แตกหักไปจนทะลุเข้าไปในโพรงฟัน เนื้อเยื่อในโพรงฟันก็จะถูกทำลาย ซึ่งไม่สามารถซ่อมแซมและสร้างตัวขึ้นมาใหม่ได้ จึงอาจเน่าตายไปในที่สุด และเมื่อเนื้อเยื่อโพรงประสาทฟันตายจึงจำเป็นต้องรักษารากฟัน

การรักษารากฟัน คือการทำความสะอาดคลองรากฟันโดยการกำจัดเนื้อเยื่อโพรงฟันที่มีการอักเสบ ติดเชื้อ หรือตายออกไป เพื่อบรรเทาอาการปวด และลดความเสี่ยงในการติดเชื้อ จากนั้นจะอุดปิดคลองรากฟันด้วยวัสดุพิเศษสำหรับอุดคลองรากฟัน เพื่อป้องกันไม่ให้เชื้อโรคแทรกซึมเข้าไปในคลองรากฟันได้อีก โดยที่ยังสามารถเก็บฟันซี่ดังกล่าวไว้ใช้งานได้ตามปกติ
 
รักษาราก,รักษารากฟัน,ทันตกรรมรักษารากฟัน,รักษาคลองรากฟัน,รากฟันอักเสบ,ศูนย์ทันตกรรมรักษารากฟัน,คลองรากฟัน,ทันตแพทย์รักษารากฟัน
Copyright© 2006 Bangkokdentalhospital.com , e-mail : dentist@bangkokdentalhospital.com

ทันตกรรมจัดฟัน ll ทันตกรรมรากเทียม ll ศัลยศาสตร์ช่องปาก ll ทันตกรรมตกแต่ง ll ทันตกรรมประดิษฐ์ ll ฟอกสีฟัน
ทันตกรรมบูรณะ ll ทันตกรรมเด็ก ll ปริทันตวิทยา ll ทันตกรรมบดเคี้ยว ll รักษารากฟัน ll sedation dentistry
ทันตแพทย์จัดฟัน ll ทันตแพทย์รากเทียม ll ทันตแพทย์ศัลยกรรม ll ทันตแพทย์ตกแต่ง ll ทันตแพทย์ประดิษฐ์ ll ทันตแพทย์เด็ก
ทันตแพทย์บูรณะฟัน ll ทันตแพทย์โรคเหงือก ll ทันตแพทย์บดเคี้ยว ll ทันตแพทย์รักษารากฟัน ll ทันตแพทย์ทั่วไป
ราคาและโปรโมชั่น ll dental makeover ll before & after ll testimonials ll news
เกี่ยวกับเรา ll บริการ ll เทคโนโลยี ll ทันตแพทย์ ll แกลลอรี่ ll สถานที่ตั้ง ll ติดต่อเรา ll หน้าแรก ll site map ll links