www.BangkokDentalHospital.com "ทันตกรรมประดิษฐ์, ครอบฟัน, สะพานฟัน, ฟันปลอม, ครอบฟันเซรามิค, ฟันปลอมถาวร, ใส่ฟัน, บูรณฟัน, สูญเสียฟัน"

Bangkok Dental Hospital "ทันตกรรมประดิษฐ์ "

ศูนย์ทันตกรรม เกี่ยวกับเรา
บริการทันตกรรม บริการทันตกรรม
เทคโนโลยีทันตกรรม เทคโนโลยีทันตกรรม
รายชื่อหมอฟัน ทำเนียบทันตแพทย์
คลินิคทันตกรรท แกลลอรี่
คลินิคทันตกรรท ที่ตั้ง
ติดต่อคลินิคทันตกรรท ติดต่อเรา
dental price & dental duration ราคาและโปรโมชั่น
dental makeover DENTAL MAKEOVER
before dental treatment and after dental treatment BEFORE & AFTER
dental testimonials TESTIMONIALS
dental news ข่าวทันตกรรม
why's thonglor OUR WARRANTY
   
  ครอบฟัน
  สะพานฟัน
  ฟันปลอม
ทันตกรรมประดิษฐ์ เป็นสาขาหนึ่งของทันตกรรมเฉพาะทางว่าด้วยการบูรณะฟันธรรมชาติ ที่มีความผิดปกติของโครงสร้าง/รูปร่างฟัน รวมถึงการทดแทนฟันที่หายไป

พรอสโทดอนทิส (prosthodontist) คือทันตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านการบูรณะฟันและใส่ฟันเพื่อความสวยงาม และเพื่อการใช้งานตามปกติ การรักษาที่เกี่ยวข้องได้แก่ ฟันปลอมชนิดบางส่วนแบบถอดได้ ฟันปลอมทั้งปากแบบถอดได้ ครอบฟัน สะพานฟัน เป็นต้น

ทันตแพทย์เฉพาะทางด้านทันตกรรมประดิษฐ์ที่ดี ควรมีประสบการณ์ มีความรู้ความเข้าใจกลศาสตร์และกายวิภาคศาสตร์ ที่เกี่ยวข้องกับรอยยิ้มเป็นอย่างดี ตัวอย่างเช่น หากท่านได้รับอุบัติเหตุที่ก่อให้เกิดอันตรายต่อฟัน หรือสูญเสียฟันพรอสโทดอนทิสจะเป็นผุ้วางแผนการบูรณะและใส่ฟันให้ท่านได้
prosthodontics bangkok, prosthodontics thailand
ทันตกรรมประดิษฐ์, ครอบฟัน, สะพานฟัน, ฟันปลอม, ครอบฟันเซรามิค, ฟันปลอมถาวร, ฟันปลอมถอดได้, ใส่ฟัน, บูรณฟัน, ฟันหัก, ฟันบิ่น, สูญเสียฟัน
Copyright© 2006 Bangkokdentalhospital.com , e-mail : dentist@bangkokdentalhospital.com

ทันตกรรมจัดฟัน ll ทันตกรรมรากเทียม ll ศัลยศาสตร์ช่องปาก ll ทันตกรรมตกแต่ง ll ทันตกรรมประดิษฐ์ ll ฟอกสีฟัน
ทันตกรรมบูรณะ ll ทันตกรรมเด็ก ll ปริทันตวิทยา ll ทันตกรรมบดเคี้ยว ll รักษารากฟัน ll sedation dentistry
ทันตแพทย์จัดฟัน ll ทันตแพทย์รากเทียม ll ทันตแพทย์ศัลยกรรม ll ทันตแพทย์ตกแต่ง ll ทันตแพทย์ประดิษฐ์ ll ทันตแพทย์เด็ก
ทันตแพทย์บูรณะฟัน ll ทันตแพทย์โรคเหงือก ll ทันตแพทย์บดเคี้ยว ll ทันตแพทย์รักษารากฟัน ll ทันตแพทย์ทั่วไป
ราคาและโปรโมชั่น ll dental makeover ll before & after ll testimonials ll news
เกี่ยวกับเรา ll บริการ ll เทคโนโลยี ll ทันตแพทย์ ll แกลลอรี่ ll สถานที่ตั้ง ll ติดต่อเรา ll หน้าแรก ll site map ll links