www.BangkokDentalHospital.com "ทันตแพทย์, หมอฟัน, หมอทำฟัน, ทันตแพทย์เฉพาะทาง, หมอฟันเฉพาะทาง, ทันตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ"

Bangkok Dental Hospital "Dentist"

ศูนย์ทันตกรรม เกี่ยวกับเรา
บริการทันตกรรม บริการทันตกรรม
เทคโนโลยีทันตกรรม เทคโนโลยีทันตกรรม
รายชื่อหมอฟัน ทำเนียบทันตแพทย์
คลินิคทันตกรรท แกลลอรี่
คลินิคทันตกรรท ที่ตั้ง
ติดต่อคลินิคทันตกรรท ติดต่อเรา
dental price & dental duration ราคาและโปรโมชั่น
dental makeover DENTAL MAKEOVER
before dental treatment and after dental treatment BEFORE & AFTER
dental testimonials TESTIMONIALS
dental news ข่าวทันตกรรม
why's thonglor OUR WARRANTY
   
  รักษารากฟัน
  ทันตกรรมตกแต่ง
  ทันตกรรมทั่วไป
  ทันตกรรมรากเทียม
  ทันตกรรมบูรณะ
  ทันตกรรมบดเคี้ยว
  ศัลยกรรมช่องปาก
  จัดฟัน
  ทันตกรรมเด็ก
  ปริทันตวิทยา
  ทันตกรรมประดิษฐ์

Bangkok Dental Hospital (สีลมเด็นตัลบิลดิง) ได้รับการขนานนามว่าเป็นผู้นำทางด้านทันตกรรมสมัยใหม่ในทุกสาขา ทันตแพทย์และบุคลากรทุกท่านมีความสามารถและเป็นที่ยอมรับเป็นอย่างดี เราได้รับความไว้วางใจจากผู้ป่วยทางทันตกรรมของเรามาตลอด 15 ปีเต็ม ภายใต้ชื่อของ Bangkok Dental Hospital ทั้งนี้เพราะความอุตสาหะ และการทำงานร่วมกันเป็นทีม ของทันตแพทย์หลากสาขา

Silom Dental Building, มีทันตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญมากกว่า 45 ท่าน ทันตแพทย์ส่วนใหญ่ของเราเป็นทันตแพทย์ที่มีชื่อเสียง ทั้งด้านวิชาการและผลงาน นอกจากนี้ทันตแพทย์ทุกท่านยังได้รับการเข้าร่วมฝึกอบรม การสัมมนา และการศึกษาอย่างต่อเนื่องเพื่อพัฒนาความรู้ และพัฒนาความสามารถในการนำเทคโนโลยีทางทันตกรรมใหม่ๆมาใช้ โดยเฉพาะในเรื่องของทันตกรรมเพื่อความสวยงาม เพื่อให้ได้มาตรฐานทัดเทียมอารยะประเทศ

ทุกคนมีความตั้งใจที่จะให้การรักษาทางทันตกรรมที่มีคุณภาพสูงสุดในด้านที่ตนถนัด การรักษาทุกอย่างที่เกิดภายในคลินิกนี้จะกระทำภายใต้ความเอาใจใส่ดูแลสูงสุด และภายใต้ความรับผิดชอบของทางคลินิก

dentist thailand, thailand dentist

ทันตแพทย์, หมอฟัน, หมอทำฟัน, ทันตแพทย์เฉพาะทาง, หมอฟันเฉพาะทาง, ทันตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ, ทันตกรรม, ทันตแพทย์ประจำคนินิก, ทำฟัน
Copyright© 2006 Bangkokdentalhospital.com , e-mail : dentist@bangkokdentalhospital.com

ทันตกรรมจัดฟัน ll ทันตกรรมรากเทียม ll ศัลยศาสตร์ช่องปาก ll ทันตกรรมตกแต่ง ll ทันตกรรมประดิษฐ์ ll ฟอกสีฟัน
ทันตกรรมบูรณะ ll ทันตกรรมเด็ก ll ปริทันตวิทยา ll ทันตกรรมบดเคี้ยว ll รักษารากฟัน ll sedation dentistry
ทันตแพทย์จัดฟัน ll ทันตแพทย์รากเทียม ll ทันตแพทย์ศัลยกรรม ll ทันตแพทย์ตกแต่ง ll ทันตแพทย์ประดิษฐ์ ll ทันตแพทย์เด็ก
ทันตแพทย์บูรณะฟัน ll ทันตแพทย์โรคเหงือก ll ทันตแพทย์บดเคี้ยว ll ทันตแพทย์รักษารากฟัน ll ทันตแพทย์ทั่วไป
ราคาและโปรโมชั่น ll dental makeover ll before & after ll testimonials ll news
เกี่ยวกับเรา ll บริการ ll เทคโนโลยี ll ทันตแพทย์ ll แกลลอรี่ ll สถานที่ตั้ง ll ติดต่อเรา ll หน้าแรก ll site map ll links