www.BangkokDentalHospital.com " ทันตกรรมบูรณะ,ฟันผุ,อุดฟัน,ขูดหินปูน,เคลือบฟัน,ปวดฟัน,ถอนฟัน,อุดฟันสีเหมือนฟัน,ฟันคุด,เสียวฟัน,หมอฟัน"

Bangkok Dental Hospital"ทันตกรรมบูรณะ "

ศูนย์ทันตกรรม เกี่ยวกับเรา
บริการทันตกรรม บริการทันตกรรม
เทคโนโลยีทันตกรรม เทคโนโลยีทันตกรรม
รายชื่อหมอฟัน ทำเนียบทันตแพทย์
คลินิคทันตกรรท แกลลอรี่
คลินิคทันตกรรท ที่ตั้ง
ติดต่อคลินิคทันตกรรท ติดต่อเรา
dental price & dental duration ราคาและโปรโมชั่น
dental makeover DENTAL MAKEOVER
before dental treatment and after dental treatment BEFORE & AFTER
dental testimonials TESTIMONIALS
dental news ข่าวทันตกรรม
why's thonglor OUR WARRANTY
   
  Air-Flow
  Scaling
  Tooth colored fillings
  Gold filling
  Amalgum filling

ทันตกรรมบูรณะ (Operative Dentistry) สาขาหนึ่งของทันตกรรมเฉพาะทางว่าด้วยการป้องกัน การรักษาความผิดปกติของโครงสร้างฟันอันได้แก่ ผิวฟันเคลือบฟัน (Enamel) และ เนื้อฟัน (Dentine) บางส่วน ที่ไม่ต้องถึงกับการบูรณะทั้งตัวฟัน การรักษาด้านนี้จะช่วยให้สามารถบูรณะฟันให้กลับมามีรูปร่างที่เหมาะสม และการทำหน้าที่ได้อย่างสมบูรณ์ ส่งเสริมสุขภาพโดยรวมของช่องปาก

ฟันผุ อุดฟัน ขูดหินปูน ฟอกสีฟัน

การรักษาที่เกี่ยวข้องกับทันตกรรมบูรณะ ได้แก่ การรักษาฟันผุ ฟันที่มีการสร้างตัวผิดปกติ ทั้งในเรื่องของสี และ/หรือรูปร่าง การปรับปรุงหรือแทนที่วัสดุบูรณะเก่าที่มีความผิดปกติ

ทันตกรรมบูรณะ, ฟันผุ, อุดฟัน, ขูดหินปูน, เคลือบฟัน, ปวดฟัน, หมอฟัน, ทันตแพทย์, ทำฟัน, ถอนฟัน, อุดฟันสีเหมือนฟัน, ฟันคุด, เสียวฟัน, ขัดฟัน
Copyright© 2006 Bangkokdentalhospital.com , e-mail : dentist@bangkokdentalhospital.com

ทันตกรรมจัดฟัน ll ทันตกรรมรากเทียม ll ศัลยศาสตร์ช่องปาก ll ทันตกรรมตกแต่ง ll ทันตกรรมประดิษฐ์ ll ฟอกสีฟัน
ทันตกรรมบูรณะ ll ทันตกรรมเด็ก ll ปริทันตวิทยา ll ทันตกรรมบดเคี้ยว ll รักษารากฟัน ll sedation dentistry
ทันตแพทย์จัดฟัน ll ทันตแพทย์รากเทียม ll ทันตแพทย์ศัลยกรรม ll ทันตแพทย์ตกแต่ง ll ทันตแพทย์ประดิษฐ์ ll ทันตแพทย์เด็ก
ทันตแพทย์บูรณะฟัน ll ทันตแพทย์โรคเหงือก ll ทันตแพทย์บดเคี้ยว ll ทันตแพทย์รักษารากฟัน ll ทันตแพทย์ทั่วไป
ราคาและโปรโมชั่น ll dental makeover ll before & after ll testimonials ll news
เกี่ยวกับเรา ll บริการ ll เทคโนโลยี ll ทันตแพทย์ ll แกลลอรี่ ll สถานที่ตั้ง ll ติดต่อเรา ll หน้าแรก ll site map ll links