www.BangkokDentalHospital.com "ทันตกรรมตกแต่ง, ทันตกรรมเสริมสวย, ทันตกรรมสวยงาม, ทันตแพทย์ตกแต่ง, ทันตกรรมเพื่อความสวยงาม, Cosmetics"

Bangkok Dental Hospital"ทันตกรรมเพื่อความสวยงาม Cosmetic dentistry"

ศูนย์ทันตกรรม เกี่ยวกับเรา
บริการทันตกรรม บริการทันตกรรม
เทคโนโลยีทันตกรรม เทคโนโลยีทันตกรรม
รายชื่อหมอฟัน ทำเนียบทันตแพทย์
คลินิคทันตกรรท แกลลอรี่
คลินิคทันตกรรท ที่ตั้ง
ติดต่อคลินิคทันตกรรท ติดต่อเรา
dental price & dental duration ราคาและโปรโมชั่น
dental makeover DENTAL MAKEOVER
before dental treatment and after dental treatment BEFORE & AFTER
dental testimonials TESTIMONIALS
dental news ข่าวทันตกรรม
why's thonglor OUR WARRANTY
   
  BriteSmile teeth whitening dental clinic bangkok thailand ฟอกสีฟัน BriteSmile
  zoom teeth whitening dental  hospital bangkok thailand ฟอกสีฟัน Zoom!
  เคลือบฟันเทียม
  การบูรณะฟัน Inlay/Onlay
ทันตกรรมเพื่อความสวยงาม Dental cosmetics or aesthetic dentistry
ทันตกรรมเพื่อความสวยงาม คือการรักษาทางทันตกรรมรูปแบบใหม่ ที่นอกจากจะเน้นในเรื่องของการรักษาด้านสุขภาพและการใช้งานของฟัน ยังเน้นถึงการพัฒนารูปร่าง สี การเรียงตัวของฟัน และ รอยยิ้มของผู้ป่วย

ทันตกรรมเพื่อความสวยงามนี้ ครอบคลุมถึงการรักษาทางทันตกรรมหลายอย่างอันได้แก่ เคลือบฟันถาวร(วีเนียร์) ครอบฟันบางส่วน(อินเลย์ หรือ ออนเลย์) ครอบฟัน สะพานฟัน ฟอกสีฟันขาว การผ่าตกแต่งเหงือกด้วยเลเซอร์ และการอุดฟันด้วยวัสดุสีเหมือนฟัน เป็นต้น ทั้งนี้เพราะเราเล็งเห็นว่ารอยยิ้มเป็นสิ่งสำคัญสิ่งหนึ่งบนใบหน้า หากรอยยิ้มสวยดูมีสุขภาพดี ย่อมทำให้หน้าดูอ่อนเยาว์ไปด้วย รอยยิ้มที่เต็มไปด้วยความมั่นใจที่แสดงถึงความรู้สึกจากภายในของผู้เป็นเจ้าของ ย่อมตรึงตราใจผู้อื่นแม้แรกเห็น หากท่านอยากมีรอยยิ้มที่สามารถสะกดสายตาคนรอบข้างได้ และสามารถยิ้มด้วยความมั่นใจ ด้วยแนวคิดการรักษาทางทันตกรรมเพื่อความสวยงามของเรานี้สามารถช่วยท่านได้
ทันตกรรมเพื่อความสวยงามโดยทันตแพทย์ตกแต่งเฉพาะทาง
ทันตกรรมตกแต่ง, ทันตกรรมเสริมสวย, ทันตกรรมสวยงาม, ทันตแพทย์ตกแต่ง, ฟอกสีฟัน, เคลือบฟันเทียม, อุดฟัน, ครอบฟัน, สะพานฟัน, Cosmetics
Copyright© 2006 Bangkokdentalhospital.com , e-mail : dentist@bangkokdentalhospital.com

ทันตกรรมจัดฟัน ll ทันตกรรมรากเทียม ll ศัลยศาสตร์ช่องปาก ll ทันตกรรมตกแต่ง ll ทันตกรรมประดิษฐ์ ll ฟอกสีฟัน
ทันตกรรมบูรณะ ll ทันตกรรมเด็ก ll ปริทันตวิทยา ll ทันตกรรมบดเคี้ยว ll รักษารากฟัน ll sedation dentistry
ทันตแพทย์จัดฟัน ll ทันตแพทย์รากเทียม ll ทันตแพทย์ศัลยกรรม ll ทันตแพทย์ตกแต่ง ll ทันตแพทย์ประดิษฐ์ ll ทันตแพทย์เด็ก
ทันตแพทย์บูรณะฟัน ll ทันตแพทย์โรคเหงือก ll ทันตแพทย์บดเคี้ยว ll ทันตแพทย์รักษารากฟัน ll ทันตแพทย์ทั่วไป
ราคาและโปรโมชั่น ll dental makeover ll before & after ll testimonials ll news
เกี่ยวกับเรา ll บริการ ll เทคโนโลยี ll ทันตแพทย์ ll แกลลอรี่ ll สถานที่ตั้ง ll ติดต่อเรา ll หน้าแรก ll site map ll links