www.BangkokDentalHospital.com " รากฟันเทียมพร้อมใช้งานทันที, รากเทียมพร้อมใช้งาน, การใช้งานรากเทียมได้ทันที, รากฟันเทียมใช้งานได้ทันที"

Bangkok Dental Hospital"รากเทียมพร้อมครอบฟัน "

ศูนย์ทันตกรรม เกี่ยวกับเรา
บริการทันตกรรม บริการทันตกรรม
เทคโนโลยีทันตกรรม เทคโนโลยีทันตกรรม
รายชื่อหมอฟัน ทำเนียบทันตแพทย์
คลินิคทันตกรรท แกลลอรี่
คลินิคทันตกรรท ที่ตั้ง
ติดต่อคลินิคทันตกรรท ติดต่อเรา
dental price & dental duration ราคาและโปรโมชั่น
dental makeover DENTAL MAKEOVER
before dental treatment and after dental treatment BEFORE & AFTER
dental testimonials TESTIMONIALS
dental news ข่าวทันตกรรม
why's thonglor OUR WARRANTY
   
  รากเทียม NobelActive NobelActive™
  รากเทียม NobelPerfect NobelPerfect™
  รากฟันเทียม NobelDirect NobelDirect®
  ศูนย์ทันตกรรมรากฟันเทียม Zygoma ศูนย์ทันตกรรมรากเทียม Zygoma
  ศูนย์ทันตกรรมรากเทียม Teeth-in-an-Hour Teeth-in-an-Hour™
  คลินิกรากฟันเทียม All-on-4 All-on-4
  คลินิกรากเทียม NobelReplace Groovy NobelReplace™ Groovy
  ทันตกรรมรากฟันเทียม NobelSpeedy NobelSpeedy™
  ทันตกรรมรากเทียม Nobel Shorty NobelSpeedy™ Shorty
  ปลูกรากฟันเทียม Branemark Brånemark®
  ปลูกรากเทียม NobelReplace Taper NobelReplace®Taper
  ใส่รากฟันเทียม Astra Tech จาก OsseoSpeed Astra Tech OsseoSpeed™
  ใส่รากเทียม Straumann SLActive Straumann SLActive
  ฝังรากฟันเทียม Straumann ITI Straumann ITI
  ฝังรากเทียม Zimmer Zimmer
  รากฟันเทียมพร้อมครอบฟันใช้งานได้ทันที Immediate Implants

รากเทียมโนเบลไดเรค (NobelDirect®)

รากเทียมโนเบลไดเรค (NobelDirect®) และฐานรองครอบฟันในแท่งเดียว (NobelDirect Implant and Abutment in One-piece) รากเทียมโนเบลไดเรค กรูฟวี (NobelDirect® Groovy) เป็นนวัตกรรมใหม่แห่งการออกแบบให้รากเทียมพร้อมฐานรองรากเทียมเชื่อมเป็นแท่งเดียวกัน ทำให้ง่ายต่อการใช้งานของทันตแพทย์ ราคาสมกับคุณภาพ และยังทำให้สามารถทำครอบฟันบนรากเทียมได้ง่ายและสวยงามใกล้เคียงธรรมชาติ รากเทียมชนิดนี้ถูกกลึงขึ้นมาจากแท่งไททาเนียมแท่งเดี่ยวเป็นตัวของรากเทียม (Implant body) เชื่อมกับฐานรองครอบฟัน(Abutment)

การผ่าตัดแบบไม่เปิดเหงือก
 
การผ่าตัดแบบเปิดเหงือก
การผ่าตัดฝังรากฟันเทียมโดยไม่ต้องเปิดเหงือก
implants bangkok
การผ่าตัดฝังรากฟันเทียมโดยการเปิดเหงือก
implants bangkok
dental implant
  implants bangkok
ฝังรากเทียม
 
  การผ่าตัดฝังรากฟันเทียมพร้อมใช้ใน 1 วัน  
ท่านมีทางเลือก 3 ทางหลังฝังรากเทียม
dental implant
implants bangkok
ผ่าตัด1 ครั้ง ใส่ครอบภายหลัง
implants bangkok
ผ่าตัด 1 ครั้ง ใส่ครอบทันที
implants bangkok
ผ่าตัด 2 ครั้ง ใส่ครอบภายหลัง
การปลูกรากเทียมและใส่ครอบฟันในภายหลัง
ขันน็อตปิดรากเทียม ระหว่างรอแผลหาย (Healing Abutment) โดยใช้สกรูยูนิกริป และเย็บแผล (หากปริมาณเหงือกเพียงพอ)
การปลูกรากเทียมและใส่ครอบฟันในทันที
ใส่ครอบฟันชั่วคราวบนรากเทียม เพื่อความสวยงาม และการใช้งาน โดยใช้ฐานรองครอบฟันชั่วคราว หรือฐานรองครอบฟันตัวจริง
การผ่าตัดปลูกรากเทียม 2 ครั้ง ก่อนใส่ครอบฟันในภายหลัง
ขันสกรูปิดรากเทียม (Cover screw) ด้วยสกรูยูนิกริป แล้วเย็บเหงือกปิด

การวางแผนการรักษา

เหมือนกับการรักษาทางทันตกรรมทั่วไป การวินิจฉัยและการวางแผนเป็นสิ่งสำคัญ สิ่งที่ช่วยใช้ในการประกอบการวางแผนได้เป็นอย่างดีคือ ภาพรังสีที่ถ่ายด้วยเทคนิกขนาน เพื่อที่จะได้สัดส่วนของภาพใกล้เคียงความเป็นจริงที่สุด และในบางรายที่มีปัญหาซับซ้อนสูงอาจจำเป็นต้องถ่าย CTsacn ร่วมด้วย
 • กระดูกต้องมีความสูงและหนาเพียงพอที่จะให้รากเทียมยึด และมีความมั่นคงในระยะเริ่มแรกเพียงพอไม่เสี่ยงต่อการหลุด
 • ถ้าจำเป็นต้องถอนฟันเป็นไปได้ 2 กรณี คือหนึ่งถอนแล้วฝังรากเทียมตามทันที กับสองถอนแล้วรอให้เหงือกกับกระดูกหายดีอย่างน้อยที่สุด 6 สัปดาห์แล้วค่อยฝังรากเทียม
 • ถ้าจำเป็นต้องยกโพรงอากาศขากรรไกรบนร่วมกับการฝังรากเทียม ก็ควรวางแผนล่วงหน้าว่าจะทำแบบ Internal lift หรือ external lift
 • หากมีปัญหาโรคเหงือก และ/หรือ มีการติดเชื้อในคลองรากฟันต้องได้รับการรักษาก่อน
 • อาจต้องมีการปลูกเหงือกร่วมในบริเวณที่ความสูงของเหงือกไม่เพียงพอ
 • ไม่มีการอักเสบ การติดเชื้อ หรือความผิดปกติใด ในตำแหน่งที่สำคัญต่อการฝังรากเทียม

ผลิตภัณฑ์ของ NobelBiocare ช่วยเพิ่มทางเลือกให้แก่ทันตแพทย์มากกว่าเมื่อก่อนมากมาย แต่ยังคงไว้ซึ่งเป้าหมายหลักๆอันได้แก่ :

 • เพื่อผู้ป่วยจะเดินออกจากห้องทำฟันด้วยความประทับใจ และความสะดวกสบาย มีฟันซี่ใหม่ใช้งานได้ในทันที และมีระดับคุณภาพชีวิตที่สูงขึ้น
 • เพื่อให้ทันตแพทย์สามารถทำงานได้สะดวกและรวดเร็วขึ้น

ผลิตภัณฑ์ของโนเบลไบโอแคร์ถูกออกแบบมาเพื่อ :

 • ใช้งานครอบฟันบนรากเทียมได้ทันที (Immediate function)
 • สามารถบูรณะครอบฟันบนรากเทียมได้ง่ายและสวยงามใกล้เคียงธรรมชาติ ในระยะเวลาอันรวดเร็ว แต่ความสวยงามนั้นสามารถคงสภาพอยู่ได้นาน
 • ความสะดวกสบายต่อผู้ป่วย
 • สามารถใช้ได้กับโนเบลไกด์
ปกติแล้วจะใช้ยอดเหงือกสามเหลี่ยมระหว่างฟันเป็นหลักในการกะตำแหน่งความลึกของการฝัง โดยจะใช้ยอดที่สูงที่สุดเมื่อเทียบจากด้านใกล้กลาง (mesial) ไปด้านไกลกลาง (distal) กรณีที่เปิดไม่เหงือกร่วมในการฝังก็ให้ใช้ยอดที่สูงที่สุดของเหงือก แต่ถ้าเปิดเหงือกร่วมด้วยก็ให้ใช้ยอดของสันกระดูกเป็นหลัก

การผ่าตัดฝังรากฟันเทียมโดยไม่ต้องเปิดเหงือก
เทคนิกไม่เปิดเหงือก Flapless
การผ่าตัดฝังรากฟันเทียมโดยการเปิดเหงือก
เทคนิกเปิดเหงือก Flap

ใช้เทคนิกไม่เปิดเหงือกเมื่อ

 • ปริมาณกระดูกและเนื้อเยื่ออ่อนโดยรอบเพียงพอ
 • ไม่มีโครงสร้าง (Anatomy) สำคัญใดอยู่ใกล้บริเวณที่จะฝัง

ใช้เทคนิกเปิดเหงือกเมื่อ

 • เมื่อมีโครงสร้างสำคัญที่ต้องการหลีกเลี่ยง อยู่ใกล้ตำแหน่งที่จะฝังจำเป็นที่จะต้องเปิดเหงือกเพื่อให้เห็นกระดูกที่ชัดเจน
 • เมื่อมีแอ่งหวำของสันเหงือกทางด้านนอก(facial)ของสันกระดูก จำเป็นต้องไม่เจาะเครืองมือผ่านเหงือกโดยตรงทั้งนี้เพื่อคงสภาพและปริมาณเหงือก
หน้า 1 l 2 l 3 l 4
หน้าต่อไป
รากฟันเทียมพร้อมใช้งานทันที,รากเทียมพร้อมใช้งาน,การใช้งานรากเทียมได้ทันที,Immediate Implant,Immediate Function,Immediate Loading
Copyright© 2006 Bangkokdentalhospital.com , e-mail : dentist@bangkokdentalhospital.com

ทันตกรรมจัดฟัน ll ทันตกรรมรากเทียม ll ศัลยศาสตร์ช่องปาก ll ทันตกรรมตกแต่ง ll ทันตกรรมประดิษฐ์ ll ฟอกสีฟัน
ทันตกรรมบูรณะ ll ทันตกรรมเด็ก ll ปริทันตวิทยา ll ทันตกรรมบดเคี้ยว ll รักษารากฟัน ll sedation dentistry
ทันตแพทย์จัดฟัน ll ทันตแพทย์รากเทียม ll ทันตแพทย์ศัลยกรรม ll ทันตแพทย์ตกแต่ง ll ทันตแพทย์ประดิษฐ์ ll ทันตแพทย์เด็ก
ทันตแพทย์บูรณะฟัน ll ทันตแพทย์โรคเหงือก ll ทันตแพทย์บดเคี้ยว ll ทันตแพทย์รักษารากฟัน ll ทันตแพทย์ทั่วไป
ราคาและโปรโมชั่น ll dental makeover ll before & after ll testimonials ll news
เกี่ยวกับเรา ll บริการ ll เทคโนโลยี ll ทันตแพทย์ ll แกลลอรี่ ll สถานที่ตั้ง ll ติดต่อเรา ll หน้าแรก ll site map ll links