www.BangkokDentalHospital.com " NobelActive, รากเทียม NobelActive, รากฟันเทียม NobelActive, ปลูกรากเทียม, ใส่รากเทียม, ฝังรากเทียม"

Bangkok Dental Hospital"NobelActive Implant™"

ศูนย์ทันตกรรม เกี่ยวกับเรา
บริการทันตกรรม บริการทันตกรรม
เทคโนโลยีทันตกรรม เทคโนโลยีทันตกรรม
รายชื่อหมอฟัน ทำเนียบทันตแพทย์
คลินิคทันตกรรท แกลลอรี่
คลินิคทันตกรรท ที่ตั้ง
ติดต่อคลินิคทันตกรรท ติดต่อเรา
dental price & dental duration ราคาและโปรโมชั่น
dental makeover DENTAL MAKEOVER
before dental treatment and after dental treatment BEFORE & AFTER
dental testimonials TESTIMONIALS
dental news ข่าวทันตกรรม
why's thonglor OUR WARRANTY
   
  รากเทียม NobelActive NobelActive™
  รากเทียม NobelPerfect NobelPerfect™
  รากฟันเทียม NobelDirect NobelDirect®
  ศูนย์ทันตกรรมรากฟันเทียม Zygoma ศูนย์ทันตกรรมรากเทียม Zygoma
  ศูนย์ทันตกรรมรากเทียม Teeth-in-an-Hour Teeth-in-an-Hour™
  คลินิกรากฟันเทียม All-on-4 All-on-4
  คลินิกรากเทียม NobelReplace Groovy NobelReplace™ Groovy
  ทันตกรรมรากฟันเทียม NobelSpeedy NobelSpeedy™
  ทันตกรรมรากเทียม Nobel Shorty NobelSpeedy™ Shorty
  ปลูกรากฟันเทียม Branemark Brånemark®
  ปลูกรากเทียม NobelReplace Taper NobelReplace®Taper
  ใส่รากฟันเทียม Astra Tech จาก OsseoSpeed Astra Tech OsseoSpeed™
  ใส่รากเทียม Straumann SLActive Straumann SLActive
  ฝังรากฟันเทียม Straumann ITI Straumann ITI
  ฝังรากเทียม Zimmer Zimmer
  รากฟันเทียมพร้อมครอบฟันใช้งานได้ทันที Immediate Implants

รากฟันเทียม ชนิด NobelActive™

ด้วยคุณสมบัติพิเศษของรากเทียมชนิดนี้ (self-condensing abilities) ทำให้มันสามารถแทรกตัวเข้าไปอยู่ในกระดูกได้อย่างดี สามารถใช้ได้แม้ในตำแหน่งที่คุณภาพและปริมาณของกระดูก ไม่เพียงพอ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในตำแหน่งที่กระดูกบางและอ่อน

รากเทียม NobelActive™ (โนเบล แอคทีฟ) ถูกพัฒนาตามหลักชีวกลศาสตร์ (Bio-Mechanical dynamics) ของเนื้อเยื่ออ่อนและเนื้อเยื่อแข็งที่รอบรากเทียม มีคุณสมบัติพิเศษ ในการสามารถแทรกตัวผ่านเข้าไปอยู่ในกระดูกอย่างนิ่มนวล โดยไม่ตัดผ่านกระดูกเหมือนรากเทียมชนิดอื่น การทำงานของมันจึงคล้ายกับสกรูเปิดจุกไม้คอร์ก หรือสกรูเปิดฝาไวน์ที่ค่อยๆแทรกผ่านลงไปโดยไม่เสียเนื้อไม้ ทำให้รากเทียมชนิดนี้ยึดกับกระดูกได้แน่นในทันที ด้วยคุณสมบัตินี้ทำให้สามารถใช้ได้แม้ในตำแหน่งที่กระดูกบาง และมีความสูงของกระดูกไม่มาก หรือในตำแหน่งที่อยู่ใกล้โครงสร้างที่สำคัญ และไม่สามารถใช้รากเทียมตัวยาวได้ เช่น เส้นประสาทของขากรรไกรล่าง (mandibular nerve), โพรงอากาศขากกรรไกรบน (Maxillary air sinuses)
รากฟันเทียม NobelActive

ข้อดีของรากเทียมโนเบลแอคทีฟ NobelActive™

 • ลดขั้นตอนในการเจาะนำ หรือตัดกระดูกก่อนการฝังรากทียม
 • ลดการเสียเนื้อกระดูก ลดความเสี่ยงในการทำให้เกิดความบอบช้ำต่อกระดูก และเนื้อเยื่อโดยรอบ
 • รากเทียมสามารถฝังตัวได้แน่นแม้ในบริเวณที่ต้องฝังทันทีหลังการถอนฟัน หรือในบริเวณที่มีความสูงของกระดูกจำกัดเพราะอยู่ใกล้โครงสร้างสำคัญ เช่น เส้นประสาท และโพรงอากาศ
 • ขณะฝังรากเทียมชนิดนี้สามารถเปลี่ยนทิศทางการฝังได้
 • คอของรากเทียมถูกออกแบบมาให้มีความแคบพอเหมาะ(Narrow neck designed) ช่วยคงสภาพขอบกระดูกและเหงือกรอบคอฟันซี่ข้างเคียง ทำให้เหงือกรอบครอบฟันบนรากเทียมมีความโค้งนูนสัดส่วนเหมือนฟันธรรมชาติ
 • ผิวของรากเทียมมีเกรียวและร่องที่เคลือบด้วยสารพิเศษมีชื่อเรียกเฉพาะว่า TiUnite ที่ได้รับการพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์ว่าสามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการยึดเกาะของรากเทียมกับกระดูก
ข้อบ่งชี้ในการใช้รากเทียมโนเบลแอคทีฟ NobelActive™
ด้วยคุณสมบัติของรากเทียมที่ช่วยลดการเจาะนำ (self-drilling) และสามารถแทรกตัวผ่านกระดูกได้ดี (bone condensing abilities) ทำให้สามารถใช้รากเทียมชนิดนี้ได้ในหลายกรณี โดยสิ่งที่ได้จากการใช้รากเทียมชนิดนี้ได้แก่:
 • รากเทียมสามารถยึดกับกระดูกได้อย่างมั่นคงแม้ในบริเวณที่กระดูกไม่แข็งแรง
 • ด้วยคุณสมบัติที่รากเทียมสามารถแทรกตัวผ่านกระดูกได้ดี (bone condensing abilities) จึงสามารถเปลี่ยนทิศทางของรากเทียมได้ในขณะฝัง
 • สามารถใช้ในกรณีที่ถอนฟันแล้วฝังรากเทียมทันที โดยเฉพาะในตำแหน่งของฟันหน้าที่ต้องการความสวยงามสูง และมีปริมาณของกระดูกทางด้านหน้าจำกัด
 • สามารถยึดกับกระดูกได้ดีแม้ในตำแหน่งที่ถอนฟันไปแล้ว มีแผลถอนฟันกว้างและลึกทำให้เหลือกระดูกข้างใต้ร่องถอนฟัน (Socket) ที่จะรองรับรากเทียมจำกัด จากการศึกษาพบว่าหากเหลือความลึกของกระดูกแค่เพียง 3 มม.ก็เพียงพอสำหรับให้รากเทียมชนิดนี้ยึดอยู่ได้
สรุปคุณสมบัติของรากเทียมโนเบลแอคทีฟ NobelActive™

รูปลักษณ์
ข้อดี
รากเทียม nobel active รากฟันเทียมแบบใหม่
ส่วนหัวของรากเทียม
 • สามารถยึดกับสันกระดูก ที่ส่วนผิวได้ดี
 • ลดการละลายตัวของกระดูก ส่วนคอฟัน
ส่วนคอของรากเทียม (Core)  
 • ช่วยขยายกระดูก โดยไม่ต้องใช้เครื่องมือขยายกระดูก (Osteotome)
ส่วนของเกรียวรากเทียม (Threads)  
 • ร่องในแนวขวางแต่ละล่อง มีขนาดและรูปร่างหลากหลาย
 • ร่องระหว่างเกรียวกว้าง (wide pitch)
 • มีเกรียวคู่ขนาน (Double thread)
 • สามารถแทรกตัวผ่านกระดูกได้ดี
 • เพิ่มความมั่นคง ในการยึดเกาะกับกระดูก
 • แทรกตัวได้เร็ว ฝังได้ง่าย
ส่วนปลายของรากเทียม(Apical region)  
 • เกรียวในแนวราบมีความยาว (ร่องเกรียวลึก)และขอบคมชัด
 • แกนรากเทียมเล็ก
 • ปลายรากเทียมคมมีลักษระคล้ายปลายมีด
 • มี spiral taps ขนาดยาว
 • เจาะกระดูกได้ด้วยตัวเอง(self-drilling)
 • ลดการสูญเสียเนื้อกระดูก ในขั้นตอนเจาะนำ
 • สามารถควบคุมและเปลี่ยนทิสทาง ระหว่างการฝังได้


ภาพก่อน-หลัง การรักษารากฟันเทียม (กดเพื่อดู)
NobelActive,รากเทียม NobelActive,รากฟันเทียม NobelActive,ปลูกรากเทียม NobelActive,ใส่รากเทียม NobelActive,ฝังรากเทียม NobelActive
Copyright© 2006 Bangkokdentalhospital.com , e-mail : dentist@bangkokdentalhospital.com

ทันตกรรมจัดฟัน ll ทันตกรรมรากเทียม ll ศัลยศาสตร์ช่องปาก ll ทันตกรรมตกแต่ง ll ทันตกรรมประดิษฐ์ ll ฟอกสีฟัน
ทันตกรรมบูรณะ ll ทันตกรรมเด็ก ll ปริทันตวิทยา ll ทันตกรรมบดเคี้ยว ll รักษารากฟัน ll sedation dentistry
ทันตแพทย์จัดฟัน ll ทันตแพทย์รากเทียม ll ทันตแพทย์ศัลยกรรม ll ทันตแพทย์ตกแต่ง ll ทันตแพทย์ประดิษฐ์ ll ทันตแพทย์เด็ก
ทันตแพทย์บูรณะฟัน ll ทันตแพทย์โรคเหงือก ll ทันตแพทย์บดเคี้ยว ll ทันตแพทย์รักษารากฟัน ll ทันตแพทย์ทั่วไป
ราคาและโปรโมชั่น ll dental makeover ll before & after ll testimonials ll news
เกี่ยวกับเรา ll บริการ ll เทคโนโลยี ll ทันตแพทย์ ll แกลลอรี่ ll สถานที่ตั้ง ll ติดต่อเรา ll หน้าแรก ll site map ll links