www.BangkokDentalHospital.com " สเต็มเซลล์,เซลล์ต้นกำเนิด,สเต็มเซลล์ฟันน้ำนม,สเต็มเซลล์ฟันคุด,เซลล์ต้นกำเนิดฟันน้ำนม,เซลล์ต้นกำเนิดฟันคุด,เซลล์บำบัด"

Bangkok Dental Hospital "เซลล์ต้นกำเนิด Tooth Stem Cells"

เกี่ยวกับเรา
บริการทันตกรรม
เทคโนโลยีทันตกรรม
ทำเนียบทันตแพทย์
แกลลอรี่
ที่ตั้ง
ติดต่อเรา
ราคาและโปรโมชั่น
DENTAL MAKEOVER
BEFORE & AFTER
TESTIMONIALS
ข่าวทันตกรรม
WHY's THONGLOR
   
  เซลต้นกำเนิด
  NobelGuide™
  Procera® Forte
  NobelRondo™
  CT Scan
  Dental Digital X-ray
  BriteSmile®
  Dental Unit
  Sterilization Room
  Dental Microscopes®
   
Stem Cell หรือเซลล์ต้นกำเนิด

คือ เซลล์ที่ยังไม่มีการพัฒนาเป็นเซลล์ชนิดใด มีความสามารถในการแบ่งตัว และเพิ่มจำนวนตัวเองได้ และสามารถพัฒนาเป็นเซลล์ที่มีหน้าที่เฉพาะเจาะจง ซึ่งในที่สุดอาจกลาย เป็นเนื้อเยื่อหรืออวัยวะเมื่ออยู่ในสภาวะที่เหมาะสม เซลล์ต้นกำเนิดที่ได้มาจากเนื้อเยื่อและอวัยวะที่พัฒนาเต็มรูปแบบแล้ว (Adult Stem Cell) คือเซลล์ที่ยังไม่มีการพัฒนา (Undifferentiated) จะสามารถเปลี่ยนแปลงเป็นเซลล์ที่มีการพัฒนาแล้ว (Differentiated) ซึ่งจะขึ้นกับเซลล์ต้นกำเนิดชนิดนั้นๆ แหล่งที่มาของ Adult Stem Cell ได้แก่ ไขกระดูก เม็ดโลหิต เลือดสายรก เนื้อเยื้อไขมัน ฟันน้ำนม ฟันกรามซี่สุดท้าย และฟันคุด

เซลล์ต้นกำเนิด จากฟัน

เนื้อเยื่อโพรงประสาทฟัน มีเซลล์ต้นกำเนิดประเภท Mesenchymal ซึ่งเป็น Adult Stem Cell ที่มีคุณภาพเหนือเซลล์ต้นกำเนิดประเภทอื่น มีคุณสมบัติ Multi-Potential สามารถเปลี่ยนแปลงไปเป็นเซลล์ต่างๆ ได้หลายชนิด สามารถเพาะเลี้ยงและเจริญเติบโตได้อย่างรวดเร็ว เมื่ออยู่ในสภาวะที่เหมาะสม มีศักยภาพสามารถพัฒนาเป็นเนื้อเยื่อและอวัยวะได้มากกว่า 200 ชนิด มีศักยภาพในการรักษา (Therapeutic Potential) มากกว่า ไม่มีข้อโต้แย้งทางจริยธรรมใดๆ ทั้งสิ้น กรณีนำไปใช้กับตนเอง นอกจากนี้ยังมีการศึกษาวิจัยของสถาบันต่างๆ เกี่ยวกับการใช้เซลล์ ต้นกำเนิดชนิดนี้ในการรักษาโรคร้ายแรงอีกมากมายหลายโรค เช่น โรคทางสมอง โรคกระดูกและฟัน ซึ่งการศึกษาวิจัยต่างส่งสัญญาณ ที่ดีว่ามีโอกาสประสบผลสำเร็จสูง ดังนั้นเซลล์ต้นกำเนิดจากฟันจึงเป็นอีกทางเลือกหนึ่ง ในการการรักษาโรคร้ายต่างๆ ที่ปัจจุบันการรักษาทางการแพทย์ยังมีข้อจำกัดอยู่มาก

ข้อดีของการจัดเก็บเซลล์ต้นกำเนิดจากฟัน เหนือเซลล์ต้นกำเนิดจากแหล่งอื่น

  • สะดวก ง่าย ไม่ยุ่งยาก ไม่เจ็บปวด สามารถเก็บได้หลายครั้ง
  • ได้เซลล์ต้นกำเนิดประเภท Mesenchymal ที่มีคุณภาพสูง
  • ค่าใช้จ่ายต่ำกว่า และมีการรับประกันจำนวนเซลล์ก่อนเก็บ
  • สามารถนำไปเพาะเลี้ยงเพิ่มเติมจำนวนเซลล์ก่อนนำไปใช้
การรักษาโดย เซลล์บำบัด

เซลล์บำบัด (Cell Therapy) คือ การแพทย์สมัยใหม่ ที่ทั่วโลกใช้ในการรักษาโรค หรืออาการบาดเจ็บที่ร้ายแรงต่างๆ ซึ่งปัจจุบันได้มีการศึกษา วิจัยถึงศักยภาพของเซลล์บำบัดจากสถาบันต่างๆ ทั่วโลกอย่างต่อเนื่อง จึงเป็นหนทางที่ให้ความหวังอันสดใสในการรักษาโรค หรืออาการบาด เจ็บที่ร้ายแรงที่อาจจะเกิดขึ้นได้ในช่วงใดช่วงหนึ่งของอายุของลูกท่าน และตัวท่านเอง เช่นโรคอัลไซเมอร์ โรคพาร์กินสัน โรคเบาหวาน การบาดเจ็บของกระดูกไขสันหลัง ตลอดจนโรคมะเร็ง และโรคหัวใจเป็นต้น และในฟันน้ำนมของลูกท่านและฟันกรามซี่สุดท้ายของท่านนั้น เป็น แหล่งสะสมของ เซลล์ต้นกำเนิด (Stem Cell) ชั้นยอดที่จะสามารถรักษาชีวิตของลูกท่าน และตัวท่านเองได้ในอนาคต

เซลล์ต้นกำเนิด
เซลล์ต้นกำเนิดจากฟันน้ำนมและฟันคุด
เซลล์ต้นกำเนิดจากฟันน้ำนม
เซลล์ต้นกำเนิดจากฟันน้ำคุด
เซลล์ต้นกำเนิดสามารถรักษาโรคใดได้บ้าง

ในปัจจุบันเซลล์ต้นกำเนิดเริ่มเป็นที่ยอมรับ ว่าสามารถรักษาโรคได้หลายชนิด ในสหรัฐอเมริกาการบำบัดรักษาด้วยเซลล์ต้นกำเนิด มีประสิทธิภาพ ในการโรคเลือด มะเร็งบางชนิด และโรคอื่นๆ มานานกว่า 10 ปี และยังมีการนำเซลล์ต้นกำเนิดมาใช้กันอย่างแพร่หลายในหลายประเทศทั่วโลก เป็นที่ยอมรับว่าการบำบัดรักษาด้วยเซลล์ต้นกำเนิดในระยะต่อไป จะสามารถนำมาใช้รักษาโรคเกี่ยวกับสมอง อาทิเช่น อัมพฤกษ์ อัมพาต โรคพาร์กินสัน และภาวะสมองเสื่อมก่อนวัย การได้รับบาดเจ็บของไขสันหลัง โรคที่เกิดจากภูมิคุ้มกันทำลายตนเอง โรค MS และ ALS ข้อเสื่อม โรคที่มีผลสืบเนื่องมาจากความเสื่อมของอวัยวะ มะเร็งบางชนิด และโรคหัวใจ

นักวิจัยได้ค้นพบว่า เยื่อในของฟันน้ำนมและฟันคุด ประกอบด้วยเซลล์ชนิด Chondrocyte, Osteoblast, Adipocyte และ เซลล์ต้นกำเนิดชนิด Mesenchymal เซลล์ชนิดต่างๆทั้งหมดเหล่านี้มีศักยภาพอย่างสูงในการรักษาโรคอื่นๆที่มิได้ระบุไว้ในรายการข้างต้น ความพยายามในการนำเอาเซลล์ต้นกำเนิดมารักษาโรคเหล่านี้ กำลังมีการดำเนินการโดยนักวิจัยที่มีความสามารถสูง ในสถาบันการแพทย์ที่ดีที่สุด หลายแห่งทั่วโลก และเป็นที่ยอมรับว่า การรักษาโรคเหล่านี้มีแนวโน้มที่จะประสบความสำเร็จในอนาคตข้างหน้า

 
หน้า 1 l 2
หน้าต่อไป
สเต็มเซลล์,สเต็มเซลล์ฟันน้ำนม,สเต็มเซลล์ฟันคุด,เซลล์ต้นกำเนิด,เซลล์ต้นกำเนิดจากฟัน,เซลล์ต้นกำเนิดฟันน้ำนม,เซลล์ต้นกำเนิดฟันคุด,เซลล์บำบัด
Copyright© 2006 Bangkokdentalhospital.com , Tel : (+) 66 2382 0044 , e-mail : dentist@bangkokdentalhospital.com

ทันตกรรมจัดฟัน ll ทันตกรรมรากเทียม ll ศัลยศาสตร์ช่องปาก ll ทันตกรรมตกแต่ง ll ทันตกรรมประดิษฐ์ ll ฟอกสีฟัน
ทันตกรรมบูรณะ ll ทันตกรรมเด็ก ll ปริทันตวิทยา ll ทันตกรรมบดเคี้ยว ll รักษารากฟัน ll sedation dentistry
ทันตแพทย์จัดฟัน ll ทันตแพทย์รากเทียม ll ทันตแพทย์ศัลยกรรม ll ทันตแพทย์ตกแต่ง ll ทันตแพทย์ประดิษฐ์ ll ทันตแพทย์เด็ก
ทันตแพทย์บูรณะฟัน ll ทันตแพทย์โรคเหงือก ll ทันตแพทย์บดเคี้ยว ll ทันตแพทย์รักษารากฟัน ll ทันตแพทย์ทั่วไป
ราคาและโปรโมชั่น ll dental makeover ll before & after ll testimonials ll news ll why's thonglor
เกี่ยวกับเรา ll บริการ ll เทคโนโลยี ll ทันตแพทย์ ll แกลลอรี่ ll สถานที่ตั้ง ll ติดต่อเรา ll หน้าแรก ll site map ll links