www.BangkokDentalHospital.com " จัดฟันด้านนอกแบบใส,จัดฟันแบบใส,จัดฟันด้านนอกเซรามิค,จัดฟันมองไม่เห็น,จัดฟันเซรามิค,ดัดฟันเซรามิค"

Bangkok Dental Hospital"จัดฟันด้านนอกแบบใส"

ศูนย์ทันตกรรม เกี่ยวกับเรา
บริการทันตกรรม บริการทันตกรรม
เทคโนโลยีทันตกรรม เทคโนโลยีทันตกรรม
รายชื่อหมอฟัน ทำเนียบทันตแพทย์
คลินิคทันตกรรท แกลลอรี่
คลินิคทันตกรรท ที่ตั้ง
ติดต่อคลินิคทันตกรรท ติดต่อเรา
dental price & dental duration ราคาและโปรโมชั่น
dental makeover DENTAL MAKEOVER
before dental treatment and after dental treatment BEFORE & AFTER
dental testimonials TESTIMONIALS
dental news ข่าวทันตกรรม
why's thonglor OUR WARRANTY
   
  จัดฟัน
  จัดฟันด้านใน (Light )
  จัดฟันด้านใน (Custom)
  จัดฟันถอดได้ Invisalign®
  จัดฟันถอดได้แบบใส
  จัดฟันด้านนอกแบบ Damon
  จัดฟันด้านนอกแบบใส
  จัดฟันด้านนอกแบบโลหะ
  จัดฟันร่วมด้วยการผ่าตัด

การจัดฟันด้วยเครื่องมือจัดฟันชนิดติดแน่นด้านนอกแบบใส เซรามิค (Ceramic Braces, Clear Braces)

การจัดฟันด้านนอกแบบใส เป็นการจัดฟันโดยการติดเครื่องมือจัดฟันแบบเซรามิค ซึ่งมีสิใกล้เคียงสีฟัน โดยติดเครื่องมือไว้ที่ผิวด้านหน้าฟัน แล้วใส่ลวดผ่านร่อง Bracket และใช้ยางแบบใส (O-Ring) รัดตัวเครื่องมือจัดฟันให้ติดกับลวดจัดฟัน เพื่อทำการเลื่อนและเรียงฟันให้สวยงาม การจัดฟันด้านนอกแบบใส เหมาะสำหรับบุคคลที่ต้องการหลีกเลี่ยงไม่ให้ผู้อื่นสังเกตเห็นว่าจัดฟันอยู่ เพราะสีของวัสดุจัดฟันที่เป็นวัสดุเซรามิค จะมีสีกลมกลืนเข้ากับสีฟัน ดูเผินๆจะไม่ทันสังเกตเห็น

การจัดฟันติดแน่นด้านนอกแบบเซรามิค

การจัดฟันด้านนอกแบบใส มีกระบวนการเหมือนการจัดฟันด้านนอกทั่วไป เพียงแต่ตัววัสดุจัดฟันจะเป็นเซรามิคพิเศษ เพื่อความสวยงาม การจัดฟัน มักจะใช้เพื่อแก้ไขการสบฟันที่ผิดปกติ เช่น ฟันหน้ายื่นครอบฟันล่างมากเกินไป ฟันสบแบบไขว้ (ฟันหน้าล่างคร่อมฟันหน้าบน) ฟันไม่สบกัน และ ฟันล่างครอบฟันบน หรือ ฟันเก และลักษณะของกรามและฟันที่ผิดปกติอีกหลายชนิด ไม่ว่าจะปัญหาด้านความสวยงามหรือด้านโครงสร้างของอวัยวะก็ตาม การรักษาด้วยการจัดฟันจะต้องทำการรักษาภายใต้การดูแลของทันตแพทย์ผู้เชียวชาญ ไม่ว่าจะเป็นด้านการวางแผน ติดเครื่องมือและการควบคุมการแก้ไขข้อบกพร่อง เช่น เครื่องมือจัดฟัน การจัดเรียงฟัน ริมฝีปาก และกรามได้อย่างเหมาะสมเหมาะเข้ากับใบหน้า สามารถใช้ฟันบนหรือฟันล่างหรือทั้งคู่ได้ ทันตกรรมจัดฟันมักจะทำควบคู่ไปกับเครื่องมือจัดฟันอื่นๆ เพื่อขยายเพดานปากหรือกราม สร้างช่องระหว่างฟัน หรือจัดสภาพโครงสร้างฟันและกราม
 
จัดฟันด้านนอกแบบใส, จัดฟันแบบใส, จัดฟันมองไม่เห็น, จัดฟัน,ดัดฟัน, ศูนย์ทันตกรรมจัดฟัน, จัดฟันด้านนอกเซรามิค, จัดฟันเซรามิค, ดัดฟันเซรามิค
Copyright© 2006 Bangkokdentalhospital.com , e-mail : dentist@bangkokdentalhospital.com

ทันตกรรมจัดฟัน ll ทันตกรรมรากเทียม ll ศัลยศาสตร์ช่องปาก ll ทันตกรรมตกแต่ง ll ทันตกรรมประดิษฐ์ ll ฟอกสีฟัน
ทันตกรรมบูรณะ ll ทันตกรรมเด็ก ll ปริทันตวิทยา ll ทันตกรรมบดเคี้ยว ll รักษารากฟัน ll sedation dentistry
ทันตแพทย์จัดฟัน ll ทันตแพทย์รากเทียม ll ทันตแพทย์ศัลยกรรม ll ทันตแพทย์ตกแต่ง ll ทันตแพทย์ประดิษฐ์ ll ทันตแพทย์เด็ก
ทันตแพทย์บูรณะฟัน ll ทันตแพทย์โรคเหงือก ll ทันตแพทย์บดเคี้ยว ll ทันตแพทย์รักษารากฟัน ll ทันตแพทย์ทั่วไป
ราคาและโปรโมชั่น ll dental makeover ll before & after ll testimonials ll news
เกี่ยวกับเรา ll บริการ ll เทคโนโลยี ll ทันตแพทย์ ll แกลลอรี่ ll สถานที่ตั้ง ll ติดต่อเรา ll หน้าแรก ll site map ll links